Wanneer u als Zelfstandige Zonder Personeel actief bent, is het verstandig om duidelijk te hebben welke ZZP verzekeringen gelden voor u. Maar welke verzekeringen zijn er? Wat betekent dat voor u en uw bedrijf? Welke verzekeringen heb ik nodig als ZZP’er? Dit zijn belangrijke vragen die bij u als ZZP’er kunnen ontstaan. Hieronder worden de verschillende ZZP verzekeringen benoemd en toegelicht.

 

Welke ZZP verzekeringen zijn er?

Er bestaan een aantal verzekeringen voor de ZZP’er. De verschillende verzekeringen staan in het volgende op een rijtje:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-verzekering)
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Construction All Risk (CAR) verzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Opstal-, goederen- en inventarisverzekering
  • Bedrijfsstagnatieverzekering
  • Zakelijke autoverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Ziektekostenverzekering

 

Verzekeringen voor uw bedrijf

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-verzekering)

 

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVB-verzekering, dekt alle schade die u als ZZP’er bij anderen veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Hierbij zou het kunnen gaan om schade van eigendommen, lichamelijk letsel of schade aan producten of goederen. 

Als ZZP’er bent u de onderneming zelf en heeft u, wat de naam ook zegt, geen personeel of team dat aansprakelijk kan worden gesteld. Mocht u als ZZP’er schade aanbrengen aan derden, dan kunnen de kosten snel hoog oplopen. Daarom is het van groot belang om uzelf te beschermen tegen deze kosten door middel van een AVB-verzekering voor de ZZP’er.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ZZP’er, ook wel BA-verzekering, dekt alle schade die u als ZZP’er veroorzaakt ten gevolge van professionele fouten, verkeerd advies of een verkeerd ontwerp. Het beschermt u als ZZP’er tegen financiële schadeclaims die ontstaan door dergelijke fouten.

Als ZZP’er bent u als professional actief en verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverd werk. Het kan voorkomen dat er toch een fout is, waardoor schade kan zijn veroorzaakt bij de klant. Zonder de BA-verzekering kan een schadeclaim grote gevolgen hebben en zelfs het bestaan als ZZP’er in gevaar brengen. Om deze redenen kan het van belang om uzelf te beschermen tegen schadeclaims, middels de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hoe hoog het verzekeringsbedrag van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is, hangt af van een aantal factoren. Deze factoren zijn het beroep, aard van werkzaamheden en risico op schadeclaims. De premies zullen lager liggen bij ZZP’ers die werkzaam zijn in beroepen met een laag risico en hoger voor ZZP’ers werkzaam in beroepen met hoog risico.

 

Construction All Risk (CAR) verzekering

 

De Construction All Risk (CAR) verzekering is ontworpen voor de bouwsector en zorgt voor dekking bij schade aan eigendommen en derden bij bouwwerkzaamheden. Er kan een beroep gedaan worden op de verzekering bij schade aan het werk zelf en aan gereedschap, machines en materiaal op de bouwplaats. Ook biedt het bescherming tegen schadeclaims van omwonenden, wanneer er schade is ontstaan door werkzaamheden op de bouwplaats.

 

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

 

Het is als ZZP’er erg belangrijk om bedrijfsmiddelen goed te verzekeren tegen schade. Hierbij kan gedacht worden aan apparatuur, machines, meubilair en andere bedrijfsmiddelen. Zo bestaat er de opslag-, goederen- en inventarisverzekering. 

Het is wel van belang om te kijken wat gedekt is bij verschillende verzekeraars. Sommige verzekeraars bieden alleen dekking bij brand- en waterschade, waar andere verzekeraars ook dekking bieden bij diefstal en vandalisme. 

Ook is het goed om te weten dat de premie kan verschillen per verzekeraar. Daarom is het verstandig om verschillende verzekeraars te vergelijken. 

 

Bedrijfsstagnatieverzekering

 

De Bedrijfsstagnatieverzekering zorgt voor dekking tegen financiële zaken, wanneer bedrijfsactiviteiten tijdelijk stil komen te liggen door onverwachte gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld brand, inbraak, waterschade of een cyberaanval zijn. Met deze verzekering kunnen de kosten opgevangen worden en kan worden voorkomen dat het bedrijf failliet gaat door tijdelijke stilstand. 

Wel is het belangrijk om te weten dat een Bedrijfsstagnatieverzekering niet alle kosten dekt bij stilstand van bedrijfsactiviteiten. Zo kan het zijn dat de verzekeraar niet de kosten verzekerd die ontstaan bij bijvoorbeeld een pandemie, omdat dit een onverzekerbaar risico is. Het is daarom van belang om de polisvoorwaarden goed door te nemen.

 

Zakelijke autoverzekering

 

De Zakelijke autoverzekering beschermt tegen de financiële gevolgen van schade aan uw auto of aan anderen. Het is een autoverzekering die is afgesloten en wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden, zoals woon-werkverkeer, zakelijke afspraken of vervoeren van goederen. Een particuliere autoverzekering, daarentegen, geldt niet voor zakelijke doeleinden.

Het afsluiten van een Zakelijke autoverzekering heeft ook fiscale voordelen. Wanneer u als ZZP’er een Zakelijke autoverzekering heeft, kan u de kosten hiervan opvoeren als bedrijfskosten en kunt u mogelijk belastingvoordeel behalen.

 

Verzekeringen voor uzelf als ZZP’er

 

Rechtsbijstandsverzekering

 

U bent als ZZP’er een ondernemer en daarom loopt u risico om in een conflict of juridisch geschil terecht te komen. Dit kan zijn met een klant, leverancier of een andere partij. 

De Rechtsbijstandsverzekering zorgt voor dekking bij juridische kosten en geeft toegang tot juridische bijstand en advies. Het kan een uitkomst bieden op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en andere juridische kwesties. 

Belangrijk om te weten dat niet alle geschillen onder de Rechtsbijstandsverzekering vallen. Lees daarom altijd de polisvoorwaarden goed door.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de ZZP’er zorgt voor financiële bescherming wanneer u als ZZP’er arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer kunt werken. U ontvangt dan maandelijks een uitkering, waarmee u de vaste lasten kunt betalen. 

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP’er heeft verschillende vormen. Zo is er een verzekering met een beperkte looptijd, voor bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Ook is er een vorm die doorloopt tot aan de pensioenleeftijd. 

Daarnaast kan er uit verschillende dekkingsvormen gekozen worden. Zo kan gekozen worden voor dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid of bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

 

Ziektekostenverzekering

 

De Ziektekostenverzekering voor de ZZP’er is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt en is belangrijk voor de dekking van kosten door medische zorg en behandelingen. Het kan dan gaan om zowel preventieve zorg, zoals tandartsbezoeken en vaccinaties, als om curatieve zorg, zoals ziekenhuisopname of een operatie.

Als ZZP’er stemt u uw verzekering af op wat u nodig heeft. Dus het is dan van belang om te kijken naar bepaalde factoren, zoals aanvullende verzekeringen, collectieve verzekeringen voor ZZP’ers en polisvoorwaarden.

 

Meer informatie of toelichting over de verzekeringen voor de ZZP’er?

Heeft u nog vragen over verzekeringen voor u als ZZP’er? Dan helpen wij u bij TADD graag verder. Ook hebben wij een samenwerking met Timmermans Verzekeringen. Met deze partij kan TADD de krachten bundelen op het gebied van verzekeringen en administratie.

 

Lees gerust verder op de website om te zien waar wij u nog meer bij kunnen helpen. Heeft u vragen of wilt u eens kennismaken onder het genot van een kop koffie? Maak dan een afspraak en wij helpen u graag!