Opstellen van de JAARREKENING

Om het resultaat van de bedrijfsvoering en het vermogen van de onderneming te bepalen is het nodig om de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting op te stellen. De jaarrekening is nodig voor de beheersing van bedrijfsprocessen en de beleidsbepaling.

TADD is gespecialiseerd in het opstellen van jaarrekeningen conform de bestaande wetgeving. In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers géén controle verklaring (voorheen accountantsverklaring) van een accountant nodig hebben. Het ontbreken van deze plicht scheelt aanzienlijk in de kosten.

TADD zorgt bij BV’s voor de digitale deponering van de jaarstukken bij de KVK.

AMBITIEUS
DAADKRACHTIG

GEDREVEN