Financiele ADMINISTRATIE

Het werkt eenvoudig: de ondernemer richt alle aandacht op de onderneming. TADD neemt de verantwoording over de administratieve verplichtingen. In deze constructie doen beide partijen waar ze goed in zijn. Dit vanuit de zekerheid dat een gedegen administratie het fundament vormt onder een gezonde bedrijfsvoering.

Want dat is wat TADD voorop stelt: ondernemen begint bij secuur boekhouden. Betrouwbare cijfers zijn allereerst nodig om scherp te analyseren, maar ook om accuraat te adviseren. Door alle gegevens slimmer te vergaren en verwerken neemt de administratie ook minder tijd in beslag. Zorgvuldig administreren levert voordeel op. De ondernemer beschikt eerder over betrouwbare cijfers en is daarmee in staat om sneller in te grijpen of bij te sturen. De administratie wordt digitaal aangeleverd en verwerkt. Zo werkt TADD bijvoorbeeld met een app om uw bonnetjes te administreren.

AMBITIEUS
DAADKRACHTIG

GEDREVEN