Belastingplan 2023

Op prinsjesdag 2022 heeft het kabinet het belastingplan van 2023 gepresenteerd en uit dit belastingplan vallen een aantal financiële wijzigingen op te maken. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet: 

 

Belangrijkste financiële wijzigingen voor ondernemers met een eenmanszaak 

  • De zelfstandigenaftrek neemt sneller af dan eerder besloten. In 2022 was deze €6.310, in 2023 wordt deze €5.030. Na 2023 zal dit bedrag verder dalen tot €900 in 2027. De startersaftrek blijft echter wel hetzelfde, namelijk €2.123. Hierdoor zal de fiscale winst de komende jaren stijgen en betaalt u dus meer inkomstenbelasting in box 1 als ondernemer.

 

  • Het inkomstenbelastingtarief in Box 1 is met een klein percentage verlaagd van 37,07% naar 36,93%.

 

  • Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om een deel van uw winst toe te voegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). De reserve die al bestond mag wel op de balans blijven staan.

 

  • Middeling wordt vanaf 1 januari 2023 afgeschaft. Als u een sterk wisselend inkomen heeft is het mogelijk om tot die tijd onder voorwaarden belasting te betalen over het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Dit kan leiden tot belastingteruggave als u in 1 van de 3 jaar een veel hoger inkomen heeft gehad.

 

Belangrijkste financiële wijzigingen voor ondernemers met een BV

  • Het percentage van de vennootschapsbelasting voor bedrijfswinsten gaat per 1 januari 2023 omhoog van 15% naar 19%.

 

  • Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet vanaf 2023 tenminste €51.000 bruto per jaar bedragen.

 

  • Het tarief van Box 2 voor uitgekeerd dividend gaat per 1 januari 2024 omlaag van 26,9% naar 24,5%. Dit geldt tot dividenduitkeringen tot €67.000. U kunt dividend dus beter uitstellen tot 2024.

 

Aanpassing tarief vennootschapsbelasting

Vanaf 2023 is het tarief in de vennootschapsbelasting voor de eerste 200.000 euro 19 procent. Vanaf 200.000 euro betalen bedrijven het belastingtarief van 25,8 procent. In 2022 was het tarief 15 procent over de eerste 395.000 en 25,8 procent over het meerdere.

De aanpassing van het tarief betekent daarom een forse toename in de te betalen belasting voor bedrijven. Zij gaan namelijk een hoger percentage betalen en vallen eerder in het hogere tarief. Bij een winst van 400.000 euro betekent dat een bijna 30.000 euro hogere VPB-last. 

 

Aangifte inkomstenbelasting

Gaat u in 2023 uw hypotheek wijzigen of een nieuw huis kopen? Staan er andere grote financiële veranderingen te gebeuren in 2023? Twijfel niet om de aangifte van uw inkomstenbelasting uit te besteden aan TADD. Wij helpen u om optimaal gebruik te maken van aftrekposten en zorgen voor een optimale verdeling bij een fiscale partner.

 

Wijziging in box 3 

Vanaf 1 januari 2023 is de belasting in Box 3 veranderd. Het vermogen wordt verdeeld in 3 categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Elke categorie heeft een eigen forfaitair rendement. Dit is een fictief rendement in de vorm van een percentage. 

De Box 3 belasting is hierdoor een stuk lager geworden als u alleen banktegoeden heeft. Ten opzichte van een forse stijging van belasting in de categorie overige bezittingen. Deze categorie bevat bijvoorbeeld aandelen en onroerend goed. 

 

De wijziging is een hot topic momenteel en er wordt veel over gediscussieerd. In de loop van 2026, wanneer de definitieve wetswijziging doorgevoerd moet gaan worden, zullen we er nog veel over horen.