ADMINISTRATIE

Het werkt eenvoudig. De ondernemer richt alle aandacht op de onderneming. TADD neemt de verantwoording over de administratieve verplichtingen. In deze constructie doen beide partijen waar ze goed in zijn. Dit vanuit de zekerheid dat een gedegen administratie het fundament vormt onder een gezonde bedrijfsvoering.

Want dat is wat TADD voorop stelt: ondernemen begint bij secuur boekhouden. Betrouwbare cijfers zijn allereerst nodig om scherp te analyseren, maar ook om accuraat te adviseren. Door alle gegevens slimmer te vergaren en verwerken – lees voorsorteren op fiscale aspecten – neemt de administratie ook minder tijd in beslag.

Zorgvuldig administreren levert voordeel op. De ondernemer beschikt eerder over betrouwbare cijfers en is daarmee in staat om sneller in te grijpen of bij te sturen.

ADVIES

Advies heeft pas ècht meerwaarde als het gebaseerd is op reële veronderstellingen en specifiek bij de situatie past. TADD weegt altijd de gevolgen op de korte én de lange termijn tegen elkaar af. Zorgvuldig. Soms heeft de ondernemer meer baat bij een negatief dan bij een positief advies. De kwestie is: zeg waar het op staat.

Een belangrijk onderscheid van TADD is de breedte van de inzetbaarheid. De dienstverlening reikt verder dan alleen financiën. Ook op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie, personeelszaken, marketing, groei, samenwerking of fusie, staan specialisten de ondernemer met raad en daad bij.

FISCAAL

Niets is zo veranderlijk als de fiscale wetgeving. De dagelijkse nieuwsflitsen bevestigen deze stelling. Zelfs navraag bij de belastingdienst levert geen zekerheid op. TADD neemt de zorg en verantwoording om de informatiestroom van de fiscus te filteren op klantniveau. Alleen wat werkelijk relevant is, krijgt de klant te horen.

TADD zorgt voor de afwikkeling van alle fiscale verplichtingen en houdt actief een vinger aan de pols. Wanneer op welk vlak dan ook ergens onduidelijkheid over ontstaat, schakelt TADD onmiddellijk een specialist in om de zaak op te helderen. Dit vrijwaart de ondernemer van fiscale ‘hoofdpijndossiers’.

TADD verzorgt de aangifte van:

 • BTW per maand, kwartaal of jaar + suppletie
 • Inkomstenbelasting ondernemers
 • Inkomstenbelasting particulieren
 • Vennootschapsbelasting BV’s
 • Dividendbelasting
 • Overige aangiften

Bij specialistisch fiscaal advies kan TADD gemakkelijk contact opnemen met Van Boekel Smits & Willems

JAARREKENING

Om het resultaat van de bedrijfsvoering en het vermogen van de onderneming te bepalen is het nodig om de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting op te stellen. De jaarrekening is nodig voor de beheersing van bedrijfsprocessen en de  beleidsbepaling.

TADD is gespecialiseerd in het opstellen van jaarrekeningen conform de bestaande wetgeving (Titel 9 boek 2 BW wet op de jaarrekening). In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers géén controle verklaring (voorheen accountantsverklaring) van een accountant nodig hebben. Het ontbreken van deze plicht scheelt aanzienlijk in de kosten.

TADD zorgt bij BV’s voor de digitale deponering van de jaarstukken bij de KvK.

ORGANISATIE

Startende ondernemers hebben als kenmerk dat ze graag dichtbij huis blijven. Ondernemen vanuit eigen specialisme heet dat: de timmerman begint een timmerbedrijf. Zonder personeel gaat dat prima, maar zodra de eerste medewerker op de loonlijst staat verandert dit beeld. Dan komen andere competenties aan bod.

Een uitstekende timmerman is niet per definitie een bekwame organisator. Laat staan een handige planner of inkoper. TADD kent het klappen van de zweep en brengt de ondernemer en de onderneming in een rustig vaarwater. Hoe? Met advies voor organisatie, P&O, secretariaat, in- en verkoop en de inzet van de juiste specialisten.

VERLONING

De komst van medewerkers hoort in het teken te staan van groei. Daarin schuilt meteen de meerwaarde van verlonen. De ondernemer richt de aandacht op het ondernemen, TADD organiseert de betaling van medewerkers volledig online. Dit levert maximale flexibiliteit op tegen minder kosten.

Voor het inrichten van de verschillende loonklanten gebruikt TADD Loket. Door direct contact kan alles snel en goed verwerkt worden.

Omdat de loonadministratie een aparte tak van sport is, heeft TADD een aparte afdeling voor de lonen. Erna is loonspecialist en ingeschreven in het NIRPA register als Register Payroll Professional (RPP).

FINANCIEEL

Een opvallende overeenkomst tussen startende en stakende (stoppende) ondernemers, is de behoefte aan een betrouwbare partner in financiële dienstverlening. Want voor hypotheken en verzekeringen geldt hetzelfde als voor het verkopen van het bedrijf: de hulp en ondersteuning van professionals is hard nodig.

TADD brengt ondernemers in contact met specialisten uit alle financiële disciplines. Het kenmerk van de selectie van deze professionals, is dat TADD objectief en onafhankelijk in dit proces staat. Met andere woorden: de inhoud van het advies en de inzet van adviseurs is niet afhankelijk van provisie of anderszins financieel gewin.

TADD werkt graag samen met Floris’Hand. Zij bieden u een passend advies wanneer het gaat over hypotheken, verzekeringen en bankzaken. Floris’Hand verdiept zich in de situatie en komen met de beste oplossing.

JURIDISCH

Wanneer de onderneming te maken krijgt met juridische problemen biedt TADD hulp en schakelt Next Advocaten in.

WWFT

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme, ofwel WWFT, ziet toe op cliëntonderzoek, risicoanalyse en ongebruikelijke transacties. TADD voldoet als financieel dienstverlener aan de verplichtingen omtrent deze wet.

TADD heeft een duidelijk beleid met betrekking tot deze wet. Er is bepaald voor welke soort cliënten TADD zich voornamelijk in zet.

TADD richt zich op:

 • Cliënten met hun bedrijf binnen Nederland;
 • Het micro en klein bedrijf. Hier valt u onder bij minder dan 50 fte, minder dan €12 miljoen omzet en minder dan €6 miljoen balanstotaal;

Ook zal TADD extra controle werkzaamheden uitvoeren wanneer:

 • U, of een direct familielid een hoge politieke of ambtelijke functie bekleedt;
 • Er cash geld in uw onderneming voorkomt;
 • TADD een ongebruikelijke transactie constateert.
ADMINISTRATIE

Het werkt eenvoudig. De ondernemer richt alle aandacht op de onderneming. TADD neemt de verantwoording over de administratieve verplichtingen. In deze constructie doen beide partijen waar ze goed in zijn. Dit vanuit de zekerheid dat een gedegen administratie het fundament vormt onder een gezonde bedrijfsvoering.

Want dat is wat TADD voorop stelt: ondernemen begint bij secuur boekhouden. Betrouwbare cijfers zijn allereerst nodig om scherp te analyseren, maar ook om accuraat te adviseren. Door alle gegevens slimmer te vergaren en verwerken – lees voorsorteren op fiscale aspecten – neemt de administratie ook minder tijd in beslag.

Zorgvuldig administreren levert voordeel op. De ondernemer beschikt eerder over betrouwbare cijfers en is daarmee in staat om sneller in te grijpen of bij te sturen.

ADVIES

Advies heeft pas ècht meerwaarde als het gebaseerd is op reële veronderstellingen en specifiek bij de situatie past. TADD weegt altijd de gevolgen op de korte én de lange termijn tegen elkaar af. Zorgvuldig. Soms heeft de ondernemer meer baat bij een negatief dan bij een positief advies. De kwestie is: zeg waar het op staat.

Een belangrijk onderscheid van TADD is de breedte van de inzetbaarheid. De dienstverlening reikt verder dan alleen financiën. Ook op het gebied van bedrijfsvoering, organisatie, personeelszaken, marketing, groei, samenwerking of fusie, staan specialisten de ondernemer met raad en daad bij.

FISCAAL

Niets is zo veranderlijk als de fiscale wetgeving. De dagelijkse nieuwsflitsen bevestigen deze stelling. Zelfs navraag bij de belastingdienst levert geen zekerheid op. TADD neemt de zorg en verantwoording om de informatiestroom van de fiscus te filteren op klantniveau. Alleen wat werkelijk relevant is, krijgt de klant te horen.

TADD zorgt voor de afwikkeling van alle fiscale verplichtingen en houdt actief een vinger aan de pols. Wanneer op welk vlak dan ook ergens onduidelijkheid over ontstaat, schakelt TADD onmiddellijk een specialist in om de zaak op te helderen. Dit vrijwaart de ondernemer van fiscale ‘hoofdpijndossiers’.

TADD verzorgt de aangifte van:

 • BTW per maand, kwartaal of jaar + suppletie
 • Inkomstenbelasting ondernemers
 • Inkomstenbelasting particulieren
 • Vennootschapsbelasting BV’s
 • Dividendbelasting
 • Overige aangiften

Bij specialistisch fiscaal advies kan TADD gemakkelijk contact opnemen met Van Boekel Smits & Willems

JAARREKENING

Om het resultaat van de bedrijfsvoering en het vermogen van de onderneming te bepalen is het nodig om de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting op te stellen. De jaarrekening is nodig voor de beheersing van bedrijfsprocessen en de  beleidsbepaling.

TADD is gespecialiseerd in het opstellen van jaarrekeningen conform de bestaande wetgeving (Titel 9 boek 2 BW wet op de jaarrekening). In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers géén controle verklaring (voorheen accountantsverklaring) van een accountant nodig hebben. Het ontbreken van deze plicht scheelt aanzienlijk in de kosten.

TADD voldoet aan de wettelijke eisen en evenaart aantoonbaar het niveau van dienstverlening van accountantskantoren. Dit gebeurt alleen tegen een lager prijspeil. De
kennis en ervaring uit de accountancy levert wel meerwaarde op in de toelichting op de cijfers. Dit helpt de ondernemer aan meer efficiëntie en effectiviteit.

ONDERNEMINGSPLAN

Een fantastisch idee is mooi meegenomen, maar bij de start van een onderneming hoort als eerste een overtuigend ondernemingsplan. De ondernemer in spé presenteert hierin de plannen, aanpak, kosten en baten. Dit ‘businessplan’ geldt als houvast en leidraad voor de onderneming. Het is ook onmisbaar bij de financiering.

TADD helpt startende ondernemers bij de vertaling van de plannen in een stevig, stabiel en overtuigend ondernemingsplan. Dat is van groot belang wanneer behoefte bestaat aan financiering. Bovendien helpt TADD mee in het commerciële traject (marketing) om het product of dienst concreet aan de man te brengen.

ORGANISATIE

Startende ondernemers hebben als kenmerk dat ze graag dichtbij huis blijven. Ondernemen vanuit eigen specialisme heet dat: de timmerman begint een timmerbedrijf. Zonder personeel gaat dat prima, maar zodra de eerste medewerker op de loonlijst staat verandert dit beeld. Dan komen andere competenties aan bod.

Een uitstekende timmerman is niet per definitie een bekwame organisator. Laat staan een handige planner of inkoper. TADD kent de klappen van de zweep en brengt de ondernemer en de onderneming in een rustig vaarwater. Hoe? Met advies voor organisatie, P&O, secretariaat, in- en verkoop en de inzet van de juiste specialisten.

VERLONING

De komst van medewerkers hoort in het teken te staan van groei. Daarin schuilt meteen de meerwaarde van verlonen. De ondernemer richt de aandacht op het ondernemen, TADD organiseert de betaling van medewerkers volledig online. Dit levert maximale flexibiliteit op tegen minder kosten.

Voor het inrichten van de verschillende loonklanten gebruikt TADD Loket. Door direct contact kan alles snel en goed verwerkt worden.

FINANCIEEL

Een opvallende overeenkomst tussen startende en stakende (stoppende) ondernemers, is de behoefte aan een betrouwbare partner in financiële dienstverlening. Want voor hypotheken en verzekeringen geldt hetzelfde als voor het verkopen van het bedrijf: de hulp en ondersteuning van professionals is hard nodig.

TADD brengt ondernemers in contact met specialisten uit alle financiële disciplines. Het kenmerk van de selectie van deze professionals, is dat TADD objectief en onafhankelijk in dit proces staat. Met andere woorden: de inhoud van het advies en de inzet van adviseurs is niet afhankelijk van provisie of anderszins financieel gewin.

TADD werkt graag samen met Floris’Hand. Zij bieden u een passend advies wanneer het gaat over hypotheken, verzekeringen en bankzaken. Floris’Hand verdiept zich in de situatie en komen met de beste oplossing.

JURIDISCH

De onderneming kan te maken krijgen met juridische problemen. TADD heeft ervaring met verschillende juridische voorvallen. Ook wanneer u dit soort problemen tegenkomt kunt u bij ons terecht.

Wanneer we extra inzichten in het betreffende voorval nodig hebben kan TADD hulp in schakelen van Next Advocaten.

AMBITIEUS
DAADKRACHTIG

GEDREVEN