Jaarrekening

Jaarrekening

Om het resultaat van de bedrijfsvoering en het vermogen van de onderneming te bepalen is het nodig om de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting op te stellen. De jaarrekening is nodig voor de beheersing van bedrijfsprocessen en de beleidsbepaling.

TADD is gespecialiseerd in het opstellen van jaarrekeningen conform de bestaande wetgeving (Titel 9 boek 2 BW wet op de jaarrekening). In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers géén controle verklaring (voorheen accountantsverklaring) van een accountant nodig hebben. Het ontbreken van deze plicht scheelt aanzienlijk in de kosten.

TADD voldoet aan de wettelijke eisen en evenaart aantoonbaar het niveau van dienstverlening van accountantskantoren. Dit gebeurt alleen tegen een lager prijspeil. De kennis en ervaring uit de accountancy levert wel meerwaarde op in de toelichting op de cijfers. Dit helpt de ondernemer aan meer efficiëntie en effectiviteit.